MAAN Producties is er voor iedereen met interesse voor de podiumkunsten. Bij ons ligt de nadruk op de ontwikkeling van het individu, niet op de technische aspecten van de kunst. Onze ervaring is dat je hele mooie dingen kan maken door te focussen op de persoonlijke kwaliteiten van de deelnemers. Uiteraard speelt plezier hier een hele grote rol in. Daarom bieden wij bij MAAN Producties een concept aan dat zich aanpast aan jullie wensen. 

MAAN is op vele manieren inzetbaar. Wij hebben onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen: proces- en productgericht. Dit zijn enkel richtlijnen; er is altijd ruimte voor overleg: neem vooral contact met ons op.

Procesgericht: cursus
Binnen de cursussen kunnen uiteenlopende – eventueel vooraf bepaalde - doelstellingen worden behaald, door bezig te zijn met de podiumkunsten. Zo kan de cursus goed worden ingezet om groepsvorming te stimuleren of om zelfvertrouwen van de deelnemers te vergroten. De nadruk binnen de cursussen zal liggen op de gezamenlijke creatie van kunst: de deelnemers laten zien wat zij kunnen of willen leren. Dit kan meerdere vormen aannemen. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld zelf thema’s, teksten, muziek of bewegingen aandragen waarmee ze zouden willen werken.

Gebaseerd op de wensen van de klant wordt voorafgaand aan de cursus een plan opgezet. Er is veel ruimte voor eigen invulling. Zo kan bepaald worden of de cursus eenmalig zal plaatsvinden of in de vorm van een reeks. Ook kan de klant wensen aangeven met betrekking tot de invulling van de cursus. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de mate waarin de deelnemers zelf willen creëren en hoeveel structuur en sturing ze van ons verlangen.

Productgericht: productie
Daarnaast is er de mogelijkheid MAAN Producties in te huren voor projecten in de vorm van producties zoals musicals, toneelstukken en dansvoorstellingen. De betrokkenheid van MAAN bij de productie kan verschillende vormen aannemen.

1.      Creëren van project. MAAN zet samen met een groep een productie in elkaar die uiteindelijk opgevoerd zal worden.

2.      Ondersteuning van bestaand project.